Tue30092014

Lần cập nhật cuối02:01:34 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Câu hỏi 181: Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài?

Câu hỏi 181: Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài?

Hỏi: Văn phòng đại diện không có chức năng sản xuất, kinh doanh có phải kê khai nộp thuế môn bài hay không?.

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì Văn phòng đại diện không có chức năng sản xuất, kinh doanh không phải nộp thuế môn bài.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: