Wed23042014

Lần cập nhật cuối12:41:18 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Quản lý và kiểm soát chi phí

Tối hóa các chức năng trong ngân sách Quản lý tiền mặt Quản lý tiền mặt là việc sử dụng tốt nhất lượng tiền sẵn có. Có thể phải xem xét đến các chi phí cơ hội và những cân nhắc khi lựa chọn. Ví dụ, số dư tiền mặt thặng dư...

Đi tìm lời giải bài toán cắt giảm chi phí nhân sự

Tại nhiều doanh nghiệp, ngân sách dành cho nguồn nhân lực đôi khi chiếm đến 50% tổng chi phí. Và ngân sách này cứ càng ngày càng “phình” ra theo thời gian. Làm thế nào để quản lý được ngân sách này đồng thời giảm ...

Tư vấn tính giá thành sản phẩm

Nhiều doanh nghiệp dường như tự cảm thấy có áp lực buộc phải giảm giá thành. Chẳng hạn như, do đối thủ cạnh tranh có giá thấp hơn can thiệp vào thị trường của bạn, bạn không hạ giá thì có thể khó tiêu thụ sản phẩm, mà muốn hạ...

Tư vấn kiểm soát chi phí doanh nghiệp

Kiểm soát chi phí doanh nghiệp ở thời nào cũng rất quan trọng, nhất là trong thời đại ngày nay khi tình hình cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt, thành công sẽ thuộc về một doanh nghiệp được kiểm soát chi phí chặt chẽ. "Sai một ly...