Wed01102014

Lần cập nhật cuối02:01:34 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung phân tích hoạt động sản xuất KD cho doanh nghiệp của CTM

Nội dung phân tích hoạt động sản xuất KD cho doanh nghiệp của CTM

Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tích kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng.

Với đội ngũ chuyên phân tích có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản CTM sẽ giúp doanh nghiệp phân tích, đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh thông qua hệ thống chỉ tiêu đã được xây dựng, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình và kết quả kinh hoạt động kinh doanh. Từ đó các số liệu phân tích trên sẽ đưa ra các đề xuất, giải pháp cụ thể, chi tiết phù hợp với thực tế của doanh nghiệp để có thể khai thác các tiềm năng và khắc phục yếu kém. Bên cạnh đó dựa vào kết quả phân tích CTM sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định phương án kinh doanh và dự báo kinh doanh.

Nội dung CTM phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

- Phân tích tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Phân tích tình hình sản xuất của doanh nghiệp;

- Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm;

- Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp;

- Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp…